TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Ai sẽ ngồi 'ghế hot' của Tổng cục Quản lý thị trường?

Theo Dự thảo, đối với chức danh Tổng cục trưởng, những tiêu chuẩn về năng lực, chuyên môn nghiệp vụ được chỉ rõ gồm: Đã được bổ dụng giữ ngạch trong khoảng Kiểm soát viên chính thị trường trở lên hoặc ngạch công chức tương đương; Có năng lực chỉ huy, lãnh đạo việc xây đắp pháp luật, hoạch định chế độ theo chủ trương, tuyến đường lối của Đảng; Có năng lực quản lý, đơn vị chấp hành tốt chính sách và pháp luật của Nhà nước về công tác điều hành thị trường;... Có thời điểm công tác trong lĩnh vực, lĩnh vực chuyên môn phù hợp với tác dụng, nhiệm vụ của Tổng cục hoặc ngành can dự trong khoảng 5 năm trở lên.

Tiêu chuẩn về huấn luyện, bổ dưỡng đối với chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý hoạt động mua bán bao gồm: Tốt nghiệp chương trình quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương; Tốt nghiệp chương trình lý luận chính trị cao cấp; Đạt tiêu chuẩn chuyên ngành nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính trở lên; có trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3 sườn năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên.

Ngoài ra đó, chức danh Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cũng phải phục vụ các tiêu chuẩn tầm thường: Thủy chung với Đất nước, với Đảng, với nhân dân; Nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiên định đường lối thay đổi, độc lập dân tộc và chủ nghĩa thị trấn hội; có tinh thần chống chọi bảo vệ quan điểm, chủ trương con đường lối của Đảng; Thi hành đúng chế độ, luật pháp của Nhà nước; Vẻ ngoài, tác phong làm việc dân chủ, khoa học, giữ gìn hòa hợp nội bộ...

Dự thảo cũng quy định các loại hình huấn luyện, bổ dưỡng của công chức Điều hành hoạt động mua bán gồm: Huấn luyện, tẩm bổ chuyên ngành, nghiệp vụ theo địa điểm việc khiến cho; Bồi bổ kiến thức, kĩ năng chuyên lĩnh vực hàng năm; bồi dưỡng điều hành nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức Quản lý hoạt động mua bán; Các hình thức tập huấn, bồi bổ khác theo pháp luật của luật pháp.

Công chức Quản lý thị trường được huấn luyện, bồi bổ chuyên môn, nghiệp vụ theo địa điểm việc làm và được cấp Chứng chỉ. Công chức Điều hành hoạt động mua bán được tập huấn, bồi bổ điều hành nhà nước theo ngạch công chức để bổ nhậm ngạch, nâng ngạch công chức Quản lý hoạt động mua bán.

Cục Điều hành thị trường cấp tỉnh giấc chấp hành bổ dưỡng tri thức, kỹ năng chuyên lĩnh vực hàng năm cho công chức trực thuộc theo phân cấp quản lý.

T.Công

Theo Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua dat

Đăng nhận xét