TIN TỨC MỚI

Thứ Sáu, 23 tháng 6, 2017

quy định về độ cao tĩnh kh��ng thiết kế và xây dựng khu vực giữa trung tâm TP.Hồ Chí Minh

chiều cao tĩnh không gây dựng địa điểm thuộc trung tâm Thành Phố HCM được nâng xuất phát từ một,5 – 2,5 lần

Sở Quốc phòng vừa có văn bản trả lời đề xuất của Thương Hội Bất Động Sản Nhà Đất TP HCM (HoREA) tương quan đến cơ chế, chủ trương phát triển nhà ở xã hội, nhà ở TM giá tốt phù hợp với điều kiện trong thực tế của TP Hồ Chí Minh, trong số đó có liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.

Cụ thể, đề xuất của HoREA nêu rõ, theo quy chế của lúc này thì nhà cao tầng liền kề (từ 10 tầng trở lên) phải được Cục tác chiến Bộ Quốc phòng thỏa thuận hợp tác chiều cao tĩnh không. Hiệp hội yêu cầu Bộ Quốc phòng thỏa thuận hợp tác để Bộ gây dựng hoặc Bộ quy hoạch kết cấu hạ tầng quyết định chiều cao tối đa xây dựng khu công trình trong tiến trình đánh giá thiết kế và cấp giấy phép thiết kế và xây dựng sẽ hợp lý hơn. Bộ kiến thiết xây dựng hoặc Bộ kế hoạch kết cấu hạ tầng có nghĩa vụ làm việc điều đó với Cục Tác chiến để nhất thống quan điểm về biểu đồ phễu bay và độ cao tĩnh không.

Trả lời điều đó Bộ Quốc phòng cho biết thêm, quản lý chiều cao tĩnh không là 1 trong nội dung quản lý nhà nước của bộ Quốc phòng nhằm đảo bảo đảm bảo an toàn, hiệu quả cho hoạt động bay, sân bay, các trận địa phòng không, các khu vực vay đặc biệt. Trên thực tế, Bộ Tổng tham mưu đã công bố đầu tư và quy hoạch khoảng trống cho một số địa điểm hết sức quan trọng có sân bay, trận địa, có tốc độ đô thị hoá nhanh như TP. HCM và đã có thống nhất bề mặt chướng ngại vật nhiều xung quanh vị trí để bản địa chủ động giải quyết cấp phép kiến thiết xây dựng cao trình.

Căn cứ vào trong thực tế cấu trúc không gian đô thành TP HCM, Bộ Tổng Tham mưu đã ký ban hành công văn 1997/2009 về quản lý và điều hành các bề mặt giới hạn chướng ngại vật hàng không và trận địa quản lý, bảo đảm vùng trời khu vực TP Hồ Chí Minh.

Rõ ràng và cụ thể, các tiêu chí về độ cao tĩnh chưa được phép thiết kế xây dựng tại khu vực giữa trung tâm TP được nâng cao xuất phát điểm từ một,5 đến 2,5 lần so với quy chế tại NĐ 32/2016 nhằm tạo điều kiện cho Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố HCM và các Bộ, ngành tương quan chủ động quy hoạch không gian đô thành, giải quyết cấp phát thiết kế và xây dựng đúng quy chế, bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, hạn chế thủ tục hành chính, tức không thoả thuận độ cao tĩnh không theo "tầng" mà theo chiều cao. thậm chí có nơi cao đến 100m mà không phải xin ý kiến Cục Tác chiến.

Theo Sở Quốc phòng, để thực thi cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương xử lý việc cấp phép thiết kế và xây dựng các cao trình, xem xét điều kiện địa lý khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM tham chiếu các quy định tại NĐ 32/2016; đồng thời Sở Quốc phòng cũng cho biết chấp thuận đồng ý cho TPHCM tiếp tục áp dụng các quy chế tại công báo 1997/2009 để TPHCM linh động, thực hiện đầu tư và quy hoạch và cấp phát gây dựng cho các cao trình trên địa bàn TPHCM.

Trần Phong

Đăng nhận xét